W związku z rozpoczęciem nowego szkolenia SQL od podstaw, zapraszam wszystkich na dwa bezpłatne spotkania:

4 kwietnia (poniedziałek), godz. 20:00: Bazy danych – jak zacząć
W ramach godzinnego webinaru przedstawię podstawy zapytań
https://evt.to/aesmedmmw

6 kwietnia (środa), godz. 19:00: SQL od podstaw – Przygotowanie środowiska
To pierwsze spotkanie w ramach szkolenia hybrydowego ale dostępne dla wszystkich (również nie zarejestrowanych na szkolenie), w ramach którego przedstawię jak zainstalować SQL Server i Management Studio. Dzięki formie spotkania MS Teams – będę mógł pomóc rozwiązać ew. problemy z instalacją na Twoim komputerze.
https://evt.to/agaduhisw

Polecam wcześniej pobrać:

SQL Server Developer (Programista)
https://www.microsoft.com/pl-pl/sql-server/sql-server-downloads
SQL Server management Studio
https://docs.microsoft.com/pl-pl/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15

Zapraszam!