Poza szkoleniem SQL zaawansowany, we wrześniu rozpoczyna się również inne szkolenie w formule hybrydowej: Optymalizacja zapytań SQL
Spotkania MS Teams w środy o godz. 20:00

  1. 28.09 (środa) Wprowadzenie do szkolenia –> dostępny dla wszystkich
  2. 05.10 (środa) Indeksy wierszowe – klastrowe i nieklastrowe
  3. 12.10 (środa) Plany zapytań
  4. 19.10 (środa) Statystyki
  5. 26.10 (środa) Funkcje i wydajność zapytań
  6. 02.11 (środa) Indeksy kolumnowe
  7. 09.11 (środa) Intelligent Query Processing (SQL Server 2017, 2019, 2022)
  8. 16.11 (środa) Monitorowanie wydajności
  9. 23.11 (środa) Transakcje
  10. 30.11 (środa) Indeksy pełnotekstowe

Pierwsze ze spotkań MS Teams jest otwarte dla wszystkich – również osób nie zapisanych na szkolenie.

Dostęp do wszystkich spotkań znajdziesz w kalendarzu kursu po zalogowaniu do szkolenia