SQL Server 2022 – Ledger Zaufanie do integralności danych przechowywanych w systemach baz danych od dawna stanowi problem dla wszystkich organizacji zarządzających danymi finansowymi, medycznymi lub innymi wrażliwymi danymi. SQL Ledger zapewnia możliwości wykrywania manipulacji w bazie danych. Materiały