Proces instalacji SQL Server 2022 różni się od wcześniejszej wersji 2019, jednym pytaniem instalatora – o konfigurację rozszerzenia Azure (Azure Extension for SQL Server). W związku z tym, że domyślnie ta opcja jest zaznaczona, nie można przejść dalej bez podania parametrów bądź odznaczenia Azure Extension for SQL Server.

Ta drobna zmiana powoduje problemy osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bazami danych i pierwszy raz instalują SQL Server. Dlatego nagrałem krótki przewodnik po instalacji SQL Server 2022, a w odrębnych filmach również narzędziu SQL Server Management Studio oraz pobieraniu i odtwarzaniu bazy danych AdventureWorks.
Mam nadzieję, że będą przydatne osobom zaczynającym pracę z SQL Server i przygotowującym swoje własne środowisko.

Rozszerzenie Azure (AzureArc) to nowość w SQL Server 2022. Wspierane są również wcześniejsze wersje (2012 i późniejsze). Pozwala zarządzać przez Azure serwerami bazodanowymi zainstalowanymi on-prem lub w chmurach publicznych innych niż Azure.
Więcej na ten temat przedstawię w kolejnych prezentacjach.