Marcin szeliga

Data Scientist SQL Server i Azure

Data Scientist pracujący na co dzień z SQL Server i Azure. Od 2006 roku nieprzerwanie wyróżniany tytułem Microsoft Most Valuable Professional, jeden z dwóch Polaków posiadających ten tytuł w kategorii AI.

Autor kilkudziesięciu książek i blisko setki artykułów (m.in. magazyn IT Professional i Wiedza i Praktyka) poświęconych platformie danych Microsoft, w tym bestsellerów „Data Science i uczenia maszynowe”, (WN PWN, informatyczna książka roku 2018) i „Praktyczne uczenie maszynowe” (WN PWN, informatyczna książka roku 2020). Współautor „Microsoft AI MVP Book”.

Prelegent na wielu europejskich konferencjach, takich jak:

Lista prelekcji na konferencjach od 2011 roku

2020

16-10-2020

How to make Enterprise Business Intelligence Agile Data Science Summit

24-09-2020

Chroń poufne dane! Jak korzystając z Azure Information Protection połączyć bezpieczeństwo z łatwością użycia IT Security Camp

23-09-2020

AI & Power BI Lviv Power BI User Group On-line Meetup

06-06-2020

AI & Power BI Global AI on Tour Bulgaria

04-06-2020

Sztuczna inteligencja w Power BI Data Community Online Meeting

03-03-2020

Automated machine learning Azure Day

25-01-2020

Sztuczna inteligencja w Power BI Power Platform Saturday

2019

13-11-2019

AutoML at scale Cloudyna

07-10-2019

AutoML at scale Sphere.it

28-09-2019

AutoML at scale SQL Saturday Toruń

27-09-2019

AI & cybersecurity IT Professional Security Camp

05-09-2019

Azure ML Service Spotkanie Data Community Katowice

14-06-2019

AutoML at scale Data Science Summit

06-06-2019

How to win Kaggle competition and get familiar with machine learn AI Katowice

18-05-2019

How to win Kaggle competition and get familiar with machine learn SQLSaturday Kiev

13-05-2019

Zapytaj serwer SQL, co mu dolega SQLDay Wrocław

12-05-2019

Praktyczne uczenie maszynowe SQLDay Wrocław (Pre-conf)

20-04-2019

How to win Kaggle competition and get familiar with machine learn SQLSaturday Budapeszt

08-04-2019

How to win Kaggle competition and get familiar with machine learn 4Developers

08-04-2019

Creating applications that can see, hear, speak or understand – using Microsoft Cognitive Services 4Developers

02-04-2019

Creating applications that can see, hear, speak or understand – using Microsoft Cognitive Services Global AI Night

14-03-2019

How to win Kaggle competition and get familiar with machine learn A.I. meetup Krakow

25-02-2019

How to win Kaggle competition and get familiar with machine learn skytalks

24-02-2019

How to win Kaggle competition and get familiar with machine learn ML Prague

09-02-2019

How to win Kaggle competition and get familiar with machine learn SQLSaturday Kraków

2018

08-12-2018

Beyond image classification – object detection with multi-task deep models SQLSaturday Lubljana

06-12-2018

Inteligentne przetwarzanie obrazów z usługami poznawczymi Microsoft Spotkanie Data Community Warszawa

06-11-2018

Klasyfikacja i wykrywanie obiektów graficznych z użyciem głębokich sieci neuronowych 4 Developers Katowice

03-11-2018

Beyond image classification – object detection with multi-task deep models SQLSaturday Banja Luka

13-10-2018

Beyond image classification – object detection with multi-task deep models SQLSaturday Sofia

13-10-2018

Image classification with Microsoft Cognitive Toolkit SQLSaturday Sofia

12-10-2018

Machine Learning with SQL Server 2016/2017 SQLSaturday Sofia, Pre-conf

25-06-2018

State-of-the-Art Machine Learning Algorithms in R from Microsoft Volvo BI Meeting

21-06-2018

Beyond image classification – object detection with multi-task deep models ShareConf

14-05-2018

Image classification with Microsoft Cognitive Toolkit SQLDay Wrocław

13-05-2018

Designing and Implementing Data Warehouses in Agile Manner SQLDay Wrocław (Pre-conf)

07-04-2018

Jak nauczyć maszyny rozpoznawania obrazów? Kariera IT Katowice

25-01-2018

Image classification with Microsoft Cognitive Toolkit PLSSUG Katowice

2017

09-12-2017

State-of-the-Art Machine Learning Algorithms in R from Microsoft SQLSaturday Lubljana

14-10-2017

State-of-the-Art Machine Learning Algorithms in R from Microsoft SQLSaturday Sofia

13-10-2017

Pre-conf: Designing and Implementing Data Warehouses in Agile Manner SQLSaturday Sofia

16-09-2017

SQL Sevrer 2017 has more cool features than just running on Linux SQLSaturday Katowice

20-08-2017

MicrosoftML: State-of-the-Art Machine Learning Algorithms in R from Microsoft SQLSaturday Lwów

29-05-2017

Artificial neural networks – selected platforms and application The 13th International Conference On Information Management

20-05-2017

Data Science that’s scale SQLSaturday Kijów

16-05-2017

MicrosoftML: State-of-the-Art Machine Learning Algorithms in R from Microsoft SQLDay Wrocław

15-05-2017

Data Science with MRS 9 SQLDay Wrocław

15-05-2017

Artificial Intelligence and its practical applications SQLDay Wrocław

11-05-2017

Advanced Analytics with MRS 9 Nordic SQL Nexsus Copenhagen

07-02-2017

Microsoft R Services SQL Ireland User Group Meeting

2016

06-12-2016

Kryptografia w SQL Server 2016 IT Professional Open Days

24-11-2016

R Server PLSSUG Katowice

29-10-2016

Data Science i Uczenie maszynowe Kariera IT Katowice

15-10-2016

Big Data analytics with Microsoft R Server SQLSaturday Sofia

10-10-2016

Jak informatyka odrodziła nauki ścisłe Wykład inauguracyjny – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

08-10-2016

Analiza danych w języku R SiriusCoding – SQL Server Hekaton

08-10-2016

Nowy cyfrowy świat SiriusCoding – SQL Server Hekaton

14-09-2016

How to build Enterprise BI in Agile Manner Cancel – Faculty for Information and Computer Sciences, Ljubljana

14-09-2016

Revolutionary R integration in SQL Server 2016 Cancel – Faculty for Information and Computer Sciences, Ljubljana

18-06-2016

Revolutionary R integration in SQL Server 2016 SQLSaturday Dublin

09-06-2016

Oswajanie języka R w SQL Server 2016 Od studenta do specjalisty Business Intelligence, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

21-05-2016

Revolutionary R integration in SQL Server 2016 SQLSaturday Kijów

17-05-2016

Jak zwinnie zbudować system BI klasy enterprise SQLDay Wrocław

16-05-2016

Big Data Analytics SQLDay Wrocław (Pre-conf)

21-05-2016

Revolutionary R integration in SQL Server 2016 SQLSaturday Kijów

2015

12-12-2015

Easy ETL with Biml SQLSaturday Ljubljana

05-12-2015

Metadata-driven Automatic Package Creation with Biml – Notes From The Field SQLSaturday Lwów

10-10-2015

Easy ETL with Biml SQLSaturday Sofia

19-09-2015

Data Scientist in Clouds SQLSaturday Bukareszt

19-09-2015

Easy ETL with Biml SQLSaturday Bukareszt

11-05-2015

Mistrz danych (Data Scientist) w Chmurze SQLDay Wrocław (Pre-conf)

12-05-2015

Azure Machine Learning — nowa platforma eksploracji danych SQL Day Wrocław

12-05-2015

Easy ETL with Biml SQL Day Wrocław

11-05-2015

Mistrz danych (Data Scientist) w Chmurze SQLDay Wrocław (Pre-conf)

12-05-2015

Easy ETL with Biml SQL Day Wrocław

2014

23-05-2014

Stored Procedures — Facts and Myths SQLDay, Wrocław

24-05-2014

Data in Data Mining SQLDay, Wrocław

09-05-2014

SSDT PLSSUG Katowice

2013

05-12-2013

Denormalizacja za pomocą ind PLSSUG, Warszawa

05-12-2013

Data in Data Mining Od studenta do specjalisty Business Intelligence, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

23-11-2013

Bazy danych in-memory serwera SQL Server 2014 MTS po Ślonsku, Katowice

16-11-2013

Stored Procedures — Facts and Myths PLSSUG, Kraków

26-10-2013

Stored Procedures — Facts and Myths SQLSaturday Sofia

26-10-2013

Data in Data Mining SQLSaturday Sofia

12-04-2013

SSDT 4Developers, Warszawa

12-09-2013

Przechowywanie i przetwarzanie dużych obiektów binarnych PLSSUG Katowice

2012

13-12-2012

Zarządzanie danymi biznesowymi za pomocą usług EIM serwera SQL 2012, czyli jak SSIS, MDM i DQS rozwiązują problem błędnych danych Od studenta do specjalisty Business Intelligence, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

24-11-2012

Zarządzanie danymi biznesowymi za pomocą usług EIM serwera SQL 2012 MTS po Ślonsku, Katowice

29-10-2012

Zarządzanie danymi biznesowymi za pomocą usług EIM serwera SQL 2012 Microsoft Technology Summit, Warszawa

25-05-2012

Analiza komórek w cytofluorymetrii przepływowej przy pomocy narzędzi Data Mining serwera SQL 2012 SQLDay, Wrocław

03-04-2012

Czy nowe funkcje serwera SQL 2012, takie jak indeks kolumnowy, PowerView, DQS, czy model tabelaryczny w połączeniu z rozwiązaniami firmy Hewlett-Packard pozwolą nam podróżować w czasie? Polska premiera SQL Server 2012, Warszawa

04-03-2012

Domyślna konfiguracja nie musi być najlepszą PLSSUG Katowice

2011

08-12-2011

Analiza komórek w cytofluorymetrii przepływowej przy pomocy narzędzi Data Mining serwera SQL 2012 Od studenta do specjalisty Business Intelligence, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

18-10-2011

Data Quality Services w SQL Server 2012 Microsoft Technology Summit, Warszawa

30-06-2011

Poziomy izolowania transakcji PLSSUG Katowice

18-06-2011

Najgorsze praktyki programisty baz danych SQL Day, Wrocław