Czym charakteryzują się kursy stacjonarne i zdalne

Tradycyjna i jednocześnie najszybsza metoda zdobywania wiedzy.
Kilkudniowe szkolenie i stały kontakt z prowadzącym i pozostałymi uczestnikami.

Dla kogo
Dla osób, które potrzebują szybko zdobyć wiedzę i umiejętności i chcą mieć stały, bezpośredni kontakt z trenerem podczas szkolenia.
Nie musisz samodzielnie mobilizować się w celu znalezienia czasu i przećwiczenie materiału. Czas w pełni zarezerwowany na naukę powoduje, że najszybciej uzyskach nowe kwalifikacje.

Tradycyjna metoda zdobywania wiedzy, realizowana w sali szkoleniowej lub poprzez kontakt zdalny.
Kilkudniowe szkolenie, czas w pełni przeznaczony na naukę i stały kontakt z prowadzącym i pozostałą grupą.
Całodzienne (w godz: 9 – 17) spotkania, łączące część wykładową, praktyczne demonstracje oraz wykonywanie ćwiczeń.
Uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów formie papierowej, co  ułatwia wykonywanie zadań oraz elektronicznej.

Stacjonarnie
Trwają zapisy na szkolenie stacjonarne SQL od podstaw – już 23-25 października 2023!
W przypadku formy stacjonarnej – szkolenie odbywa się w salce szkoleniowej, uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych komputerów lub własnych laptopów. Materiały ćwiczeniowe są dostępne do pobrania lub na przygotowanej pod kątem szkolenia maszynie wirtualnej.
Praca na dwóch monitorach znacznie zwiększa efektywność pracy.
W cenę szkolenia wliczony jest obiad i drobny poczęstunek w czasie przerw kawowych.

W przypadku szkoleń zdalnych najprościej o szybką pomoc w trakcie wykonywania zadań, instruktor nie musi prosić o opisywanie problemu ani udostępnianie ekranu, nie do przecenienia jest jest również bezpośredni („na żywo”) kontakt z innymi uczestnikami, możliwość nawiązania nowych kontaktów.

Zdalnie
Szkolenie odbywa się w podobnym trybie jak stacjonarnie, w takim samym zakresie godzin ale każdy korzystając z własnego komputera łączy się poprzez aplikację MS Teams. Komfort polegający na pozostawaniu we własnym mieszkaniu kosztem braku kontaktu na żywo z pozostałymi uczestnikami, networkingu i wspólnych obiadów 🙂

Lista kursów stacjonarnych/ zdalnych

SQL od podstaw

SQL zaawansowany

Administracja SQL Server