Alicja Kucharczyk

EMEA Global Black Belt, Microsoft

Ekspertka PostgreSQL, zarówno doświadczoną programistką, jak i administratorką oraz trenerką PostgreSQL z dużą praktyczną znajomością systemu Linux i ich wzajemnych interakcji. 

Szczególnie interesuje się optymalizacją wydajności na różnych poziomach. Doradzała wielu firmom w Europie, dostarczając im działające rozwiązania i wspierając je w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu PostgreSQL-a. 

Jest założycielką i organizatorką 🐘 Warszawskiej Grupy Użytkowników PostgreSQL – grupy zrzeszającej polskich użytkowników PostgreSQL, prelegentką na lokalnych grupach użytkowników i konferencjach oraz staraja się na wiele sposobów promować PostgreSQL
i open source.

W wolnym czasie zwykle widziana z dwoma psami i nieudolnie pisząca aplikacje w Pythonie.

Poprzednie wybrane wystąpienia

10 May 2021
12 May 2021

Beyond SQL Server – Open Source Databases on Azure

21 Apr 2021
22 Apr 2021

Winterthur, Zurich, Switzerland

6 Feb 2021

FILE SYSTEM AND VIRTUAL MEMORY TUNING FOR A ZABBIX DATABASE

24 Oct 2018
26 Oct 2018

Lisbon, Portugal

25 Oct 2017
27 Oct 2017

"FROM MINUTES TO MILLISECONDS – TIPS AND TRICKS FOR FASTER SQL QUERIES"